HWB gaty atomizator hasasy
HWB gaty atomizator hasasy
mobile01
mobile02
mobile03
önümleri
00:00 önümleri

Bu
kompaniýasy
To
biri
aşgazan
eli

OiXi, Tokionyň Minato-ku şäherinde ýerleşýän Japanaponiýa Koomori Co. Ltd.-den gelip çykýan täze ýokary derejeli elektron çilim markasy.
OiXi tebigata hormat goýýan, saglyga düşünýän, ylma gönükdirilen we dünýäde milliardlarça temmäki söýýänlere saglyga zyýanlary azaltmagyň amaly usullary bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

OiXi diňe bir ýönekeý elektron çilim enjamy bolman, eýsem iň ösen elektron çilim tehnologiýasyny hem görkezýär.
Elektron çilim enjamlarymyz we önümlerimiz zyýanly elementleri azaltmagy maksat edinýär, amatly durmuş döretmek üçin tehnologiki täzelikleri we çeper dizaýny birleşdirmegi maksat edinýär we müşderilere ygtybarly, ygtybarly, ýokary hilli çilim alternatiwasyny hödürleýär. Harytlary eltip bereris.

jikme-jik tanyşdyryňönümleri
önümleri
Çilim hasasy-goňur Çilim hasasy-gyzyl Çilim hasasy-gyrmyzy Çilim hasasy-ýaşyl Çilim çybyk-gülgüne Çilim çybyk-gara

OiXi-HWB gyzdyrylan elektron çilim seriýasy

Zyýansyz howpsuzlyk tejribesi

Temmäki däl 0 Burdenokary hilli hakyky lezzet

jikme-jik tanyşdyryňönümleri
önümleri önümleri
 • Ösümlikleri gaýtadan işlemek tehnologiýasy

  · Temmäki ýok
  Saglyk aladalaryndan azatlyk

 • Nikotini öz içine alýar

  · Bedende zyýanly elementleri azaltmak
  · Enougheterlik gyzykly

 • Agzyň dürli görnüşleri

  · Tagam çişleriniň ajaýyp gyjyndyrylmagy
  · Bedene we akyla iň gowy lezzet berýär

jikme-jik tanyşdyryňönümleri

kafe
tüsse
beden
tejribe
dişler

täze
Wagt
ýetginjek
of

önümleri
Tüsse-bomba-lvdou Tüsse-bomba-ýuan Tüsse-bomba-lanmei Tüsse-bomba Tüsse-bomba-xigua
önümleri
önümleri

OiXi gabat gelýän kapsulalar seriýasy

Al-a gaýtaryp berýän ajaýyp tejribe

Has gowy tüsse · Has baý duýgy · Has gowy tejribe

jikme-jik tanyşdyryňönümleri
 • gowy pagta gowy palta gowy ýag

  · Has baý derňew
  Has takyk atomizasiýa
  · Has real agyz

 • Tehnologiki innowasiýa Hiliň kepili

  · Nebitiň syzmagynyň öňüni almak
  · Tüýkürmäň
  Ygtybarly we ygtybarly tejribe

 • Uly göwrümi 2.0ml

  Kanagatlylygy düýpgöter gowulandyrdy
  · Takmynan 350 agyzdan lezzet alyň

jikme-jik tanyşdyryňönümleri
Önümiň köp görnüşiönümleri